Nový mapový klíč vstupuje v platnost

2. ledna 2020

Nový rok s sebou přináší nový sprintový mapový klíč. Mapy pro sprintové závody v Žitavě byly proto vytvořeny podle tzv. ISSprOM2019.  Oproti minulému klíči existují určité rozdíly.

ISSprOM 2019

 

Účastníci Německého mistrovství v orientačním běhu mají pochopitelně vysoké nároky na kvalitu map. Již mnoho let jsou mapy pro účely Česko-Saských dnů v OB (SAXBO) mapovány profesionálním týmem českých mapařů. Kvalita českých mapařů je tradičně na velmi vysoké úrovni.

Rozdíly mezi novým ISSprOM a dřívějšími sprintovými mapami jsou například v eliminaci černo-zeleného značení porostů nebo nové barevné intenzity zobrazení dopravních ploch. Nové symboly by měly současně usnadnit čitelnost map.

Závodníci by se měli s tímto novým klíčem seznámit, aby byli co nejlépe připravení a vyhnuli se možné diskvalifikaci za vstup do zakázaných prostorů. 

[Článek orientierungslauf.de o novém mapovém klíči]     [Mapové klíče IOF]