Koronavirus - SAXBO 2020

22. března 2020

Tímto oznamujeme, že se SAXBO 2020 definitivně neuskuteční v květnovém termínu. V současné době intenzivně hledáme nový termín. 

Za tímto účelem musíme zanalyzovat celý zbytek sezóny na oblastní, národní i mezinárodní úrovni. Možné termíny zkonzultujeme se svazy a po jejich zpětné vazbě budeme moci opět začít plánovat Saxbo 2020(?). 

Současná situace je každému známá. Bohužel ani my neumíme věštit z křišťálové koule. Kvůli uzavření hranic s Německem není možné společně závodit ani společně pořádat. A právě při Česko-Saských dnech OB byl na slovo "společně" kladen velký důraz.

Předpokládáme, že v novém termínu bude Saxbo jen dvoudenní. V současné době se přikláníme k tomu, že vypustíme lesní etapu. Jakmile budeme mít jasno, zveřejníme další informace.